January 2019

เป็นที่รู้กันว่า มนุษย์ทุกคนล้วนต้องประกอบอาชีพ ทำมาหากินเอามาเลี้ยงตัวเอง สร้างความมั่นคง เป็นรากฐานในการสร้างครอบครัว ถ้าใครที่ประกอบอาชีพที่สีหน้ามีตาในสังคม

Read More ทายนิสัยเสียว จากอาชีพที่คุณทำอยู่

ค่านิยมในเรื่องการเลือกคู่ สิ่งที่มักถูกยกมาพิจารณาเป็นอันดับแรกก็คือเรื่องของหน้าตา เพราะอย่างที่เรารู้กันดีว่า คนหน้าตาดี มักดึงดูดคนอื่นให้เข้าหา ค่านิยมนี้ได้ส่งต่อมายังยุคปัจจุบัน

Read More หล่อนก ตลกได้ เพราะผู้หญิงไม่ได้มองที่หน้าตาแล้ว